ประเทศไทย

ราคาสินค้าช่องทางขนส่งค่าใช้จ่ายระยะเวลา
1,000 บาท ขึ้นไปมาตรฐานฟรี3-5 วัน
ต่ำกว่า 1,000 บาทมาตรฐาน100 บาท3-5 วัน
n/aด่วนพิเศษ350 บาท1-2 วัน

การจัดส่งแบบมาตรฐาน: คำสั่งซื้อก่อน 13.00 น. ควรได้รับภายใน 3-5 วันทำการ คำสั่งซื้อในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้รับการจัดการในวันจันทร์หรือวันทำการแรกหลังจากนั้น (วันทำการไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การจัดส่งสินค้าแบบด่วน: คำสั่งซื้อก่อน 13.00 น. ควรได้รับภายใน 1-2 วันทำการ คำสั่งซื้อในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้รับการจัดการในวันจันทร์หรือวันทำการแรกหลังจากนั้น (วันทำการไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

นโยบายการจัดส่ง: 100% ของคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายในสองวันทำการ คำสั่งซื้อที่วางไว้ในช่วงสุดสัปดาห์จะถูกจัดส่งในวันจันทร์ โปรดทราบว่าขณะนี้เราสามารถจัดส่งได้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

คำสั่งซื้อล่าช้าหรือสูญหาย: พัสดุจะถือว่าสูญหายหลังจากอยู่ในระบบไปรษณีย์เป็นระยะเวลา 15 วันทำการสำหรับคำสั่งซื้อในประเทศไทย เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากผู้จัดส่ง แม้ว่าโดยปกติแล้วคำสั่งซื้อจะใช้เวลาน้อยกว่าที่เราไม่สามารถส่งสินค้าทดแทนได้จนกว่าจะหมดเวลานี้

ที่อยู่ผิดหรือไม่ถูกต้อง: หากพัสดุของคุณถูกส่งคืนให้เราเนื่องจากที่อยู่ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณต้องชำระค่าจัดส่งทั้งหมดเพื่อส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณอีกครั้งไปยังที่อยู่ที่ถูกต้อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของคำสั่งซื้อของคุณหากที่อยู่ที่ระบุไว้ในหน้าชำระเงินไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง